• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Leśnicka prowadząca działalność pod nazwą Magdalena Leśnicka "SABLIK" F.H.U.P, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 9a, 34-500 Zakopane, dalej jako „Administrator”.
  • Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • rozwiń treść »